Empreses

Tenim un Grup d’empreses format per empreses participades i per spin-offs en fase d’incubació. Aportem el  nostre saber fer per identificar i seleccionar iniciatives innovadores, analitzar la seva viabilitat, activar els recursos per desenvolupar-les i gestionar la seva posada en marxa

Orientación por Competencias S.L

Orientación por Competencias S.L (Eyskills) vol ser un referent per a l’Orientació Professional a Espanya i l’Amèrica Llatina, facilitant a les persones la presa de decisions sobre el seu futur professional mitjançant processos d’orientació tant en la seva etapa acadèmica com quan volen posicionar-se en el mercat laboral.

Les solucions, dissenyades i desenvolupades per l’equip d’Eyskills, es basen metodològicament en els processos d’orientació per competències i es difonen per plataformes web i aplicacions (apps) accessibles des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa.

Les solucions implementades ja han permès millorar l’ocupabilitat de determinats col·lectius, oferir atenció integral (acadèmica i laboral) als joves d’un municipi i facilitar als estudiants les decisions sobre la selecció d’estudis en el Batxillerat, la Formació Professional i la Universitat.

COMPOSGRAVE S.L

Composgrave SL va néixer per convertir-se en un referent artístic del sector funerari i per donar noves solucions a la creixent demanda d’incineració, que es preveu que sigui de més del 60% de les defuncions en 2025. Per això ofereix al mercat amb la seva marca registrada Evoquia una innovadora línia de columbaris cineraris dissenyats per un dels socis de l’empresa.

La línia de productes Evoquia té els seus primers exponents en els Columbaris Cyprus i els Columbaris Stela, fets amb estructures d’acer corten i acabats amb tapes de vidre treballat artesanalment.  L’estructura singular dels models Cyprus evocant la figura d’un xiprer es presenta en tres tamanys i les estructures dels models Stela, que poden ser rectangulars o en forma d’arc, s’ofereixen per mòduls i s’ajusten a qualsevol tipus de demanda.

AUDITSA.EU + ARCE MEDIA + MEDIA HOTLINE

Grup de tres empreses que realitzen el control i l’anàlisi de la inversió publicitària a Espanya en tots els mitjans convencionals: Ràdio, TV, Internet i xarxes socials, Premsa escrita i revistes, Exterior i Cinema.

Arce Media S.A s’encarrega de la detecció, la classificació i la ingesta de la informació en una gran BBDD que, a més de donar servei a tot el grup, es comercialitza mitjançant el seu propi dash-board.

Auditsa.eu SL es recolza en la base de dades per a auditar la inversió publicitària a través dels seus serveis de conciliació de pautes, de certificació d’emissions, …

Media Hotline S.A, se serveix de la BBDD per estimar la inversió publicitària de tot el mercat i oferir serveis de consultoria amb informes i anàlisis de mercat.