Serveis

Ajudem a analitzar les idees i les problemàtiques dels nostres clients, a dissenyar estratègies i definir accions per canalitzar-les, a mobilitzar els recursos necessaris per fer-ho possible (equip humà, socis tecnològics, socis financers, ..) i assumint, quan cal, responsabilitats en la gestió.  A grans trets realitzem, indistinta o conjuntament, les següents tasques:

CONSULTORIA

ANÀLISI DE VIABILITAT

DEFINICIÓ D'ESTRATÈGIES

ELABORACIÓ DE PLANS DE NEGOCI

GESTIÓ

DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE NEGOCI

INTEGRACIÓ DE RECURSOS

DIRECCIÓ EXECUTIVA