|  1  |   |   |   |   |   | 

1990-92 NEXUS

Com apropar físicament les empreses a la Universitat per aconseguir aplicar la tecnologia desenvolupada i donar cabuda als seus emprenedors?

La solució fou llogar terreny públic del campus universitari a la iniciativa privada perquè aquesta construís edificis on es poguessin allotjar tant empreses existents com de nova creació. La inversió privada podia rendibilitzar la seva inversió mitjançant el lloguer dels seus espais en el termini fixat (30 anys) fins que l'edifici passava a ser patrimoni de la Universitat. Aquesta experiència ha donat lloc a que existeixin a dia d'avui varis edificis “Nexus” als campus universitaris de Barcelona.