Nota Legal
1. Condicions Generals d'utilització del web www.ocbcn.com:
La present Nota Legal recull les Condicions Generals que regeixen l'accés i l'ús del web www.ocbcn.com (en endavant, WEB), del qual és titular la societat mercantil denominada OLIVERAS COLL I ASSOCIATS, SL (en endavant, OC) que té les següents dades de contacte:
- Domicili social: c/ Muntaner 244, pral. 1a, de Barcelona (08021), ESPANYA.
- E-mail: info@ocbcn.com
- Telèfon: +34 932 412 765
- Fax: +34 932 412 882
OC té el CIF nº B-61.775.490 i es troba inscrita en el Tom 31114, Foli 131, Full B-187190 Inscripció 1 del Registre Mercantil de Barcelona. L'ús del WEB implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes Condicions Generals en la versió publicada en el moment en que l'usuari hi accedeix.

2. Propietat Intel.lectual i Industrial sobre els continguts del WEB:
Tots els elements (textos, fotografies, vídeos, gràfics) que formen el WEB, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat d'OC -excepte els que s'indica que són titularitat de tercers- i estan protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel.lectual i industrial.
Els usuaris del WEB únicament poden fer un ús privat i personal dels continguts del WEB.
Els usuaris no poden realitzar actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació del WEB ni de cap dels seus elements (textos, fotografies, vídeos, gràfics) sense la prèvia autorització escrita d'OC o del tercer titular.
Està absolutament prohibit, l'ús del WEB o d'algun dels seus elements (textos, fotografies, vídeos, gràfics) amb finalitats comercials o il.lícites.
OC no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per part de tercers dels continguts del WEB i podrà exercitar totes les accions civils i/o penals que li corresponguin en cas d'infracció dels drets de propietat intel.lectual i/o industrial per part de l'usuari.

3. Tractament de dades de caràcter personal:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el remitent podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades personals adreçant-se per escrit al domicili social d'OC a Barcelona, c/ Muntaner, 244, pral 2ª (cp 08021).
Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el remitent podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, en el seu cas, per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: ocbcn@ocbcn.com.

4. "Cookies":
El WEB d'OC utilitza "cookies" (petits arxius d'informació que el servidor d'OC envia l'ordinador de qui accedeixi al WEB). Les "cookies" utilitzades pel WEB d'OC podran associar-se únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionaran per sí el nom i cognoms de l'usuari. Les "Cookies" s'utilitzaran únicament per a la visualització del WEB en l'idioma prèviament escollit per l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de "cookies" i per tal d'impedir la seva instal.lació en el seu disc dur. Per a utilitzar el portal no resulta necessari que l'usuari permeti la instal.lació de les cookies enviades per OC.

5. Modificacions:
Amb la finalitat de millorar les prestacions del WEB, OC es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del WEB, de forma unilateral.
Així mateix OC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

6. Exclusió de responsabilitat:
OC no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el WEB, ni de l'exactitud de la seva informació.

7. Hiper-enllaços:
Els hiperenllaços continguts en el WEB poden dirigir a webs de tercers.
OC no assumeix cap responsabilitat pels continguts, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests webs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen necessàriament una relació entre OC i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels webs on es troben.